vinakitchen cung cap thiet bi may moc cho nghanh dong y 1
baner may vien hoan
banner thiet bi dong y
máy móc đông y
chính sách bảo hành
banner huong dan su dung

✪ Sản Phẩm Bán Chạy ✪

Máy xay nghiền dược liệu

Máy xay thuốc bắc mini giá rẻ VNK-DFY

Gọi 0969578901 giá tốt

Máy xay nghiền dược liệu

Máy nghiền dược liệu VNK-GM-20

Gọi 0969578901 giá tốt

Máy xay nghiền dược liệu

Máy nghiền dược liệu có dầu VNK-GM-150

Gọi 0969578901 giá tốt
Gọi 0969578901 giá tốt
Gọi 0969578901 giá tốt
Gọi 0969578901 giá tốt
Gọi 0969578901 giá tốt
Gọi 0969578901 giá tốt
Gọi 0969578901 giá tốt

Máy Làm Viên Hoàn+ Xem thêm

Gọi 0969578901 giá tốt
Gọi 0969578901 giá tốt
Gọi 0969578901 giá tốt
Gọi 0969578901 giá tốt
Gọi 0969578901 giá tốt

Máy Xay Nghiền Dược Liệu+ Xem thêm

Máy xay nghiền dược liệu

Máy nghiền dược liệu VNK-GM-20

Gọi 0969578901 giá tốt

Máy xay nghiền dược liệu

Máy xay thuốc bắc mini giá rẻ VNK-DFY

Gọi 0969578901 giá tốt

Máy xay nghiền dược liệu

Máy nghiền dược liệu có dầu VNK-GM-150

Gọi 0969578901 giá tốt
Gọi 0969578901 giá tốt
Gọi 0969578901 giá tốt

Nồi sắc thuốc áp suất+ Xem thêm

Gọi 0969578901 giá tốt
Gọi 0969578901 giá tốt
Gọi 0969578901 giá tốt
Gọi 0969578901 giá tốt
Gọi 0969578901 giá tốt

Máy Thái Lát Dược Liệu+ Xem thêm

Máy thái dược liệu

Máy thái lát dược liệu VNK-QY-1

Gọi 0969578901 giá tốt

Máy thái dược liệu

Máy thái lát dược liệu VNK-QY-2

Gọi 0969578901 giá tốt
Gọi 0969578901 giá tốt
Gọi 0969578901 giá tốt
Gọi 0969578901 giá tốt

Tủ Sấy Dược Liệu+ Xem thêm

Gọi 0969578901 giá tốt
Gọi 0969578901 giá tốt
Gọi 0969578901 giá tốt
Gọi 0969578901 giá tốt
Gọi 0969578901 giá tốt

Máy Đóng Gói+ Xem thêm

Gọi 0969578901 giá tốt
Gọi 0969578901 giá tốt
Gọi 0969578901 giá tốt
Gọi 0969578901 giá tốt
Gọi 0969578901 giá tốt
Gọi 0969578901 giá tốt
Gọi 0969578901 giá tốt
Gọi 0969578901 giá tốt
Gọi 0969578901 giá tốt

Tin tức - Hướng dẫn sử dụng